+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Autoput na Koridou 5C (Johovac – Rudanka): Postavljanje asfalta i početak završnih radova

22.06.2021.

Izvođenje radova na izgradnji autoputa na Koridoru 5c u Republici Srpskoj od petlje Johovac (Tovira) do pertlje Rudanka (Kostajnica) ukupne dužine l=5,65 km teče planiranom dinamikom i trenutno se izvode sve faze radova na ovoj dionici. 

Dobra organizacija rada i povećani napori svih neposredno angažovanih radnika i poslovnih partnera, te njihov profesionalan odnos i pridržavanje propisanih i preporučenih mjera zaštite protiv virusa COVID 19 doveli su do toga da su se radovi u vrijeme pandemije odvijali uspješno i u skladu sa dinamičkim planom rada.

Radovi na izgradnji trase autoputa i pripadajućih objekata na njoj ulaze u završnu fazu prema sljedećem:

 • radovi na gornjem stroju kolovozne konstrukcije
  • ugradnja tampona
  • izrada  cementne stabilizacije,
  • postavljanje prvog i drugog sloja asfalta BNS;
 • zemljani radovi
  • škarpiranje i humusiranje kosina,
  • oblaganje kosina kamenom,
  • izrada lokalnih puteva;
 • unutrašnja odvodnja
  • izgradnja sistema odvodnje,
  • izrada rigola,
  • postavljanje odvodnih kanala,
  • izgradnja separatora.

U ovoj fazi su najjintezivniji radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije na petlji Tovira čija ukupna dužina prelazi 6,5 km i kao takva je najduža u Rebuplici Srpskoj.  Zbog teškog saobraćajnog opterećenja na cijeloj dužini petlje Tovira izvodi se cementna stabilizacija u debljini od 20 cm i u tri sloja asfalta u ukupnoj debljini od 18 cm. Trenutno je izvedeno oko 50.000 m2 cementne stabilizacije i oko 100.000 m2 asfalta u prva dva sloja.

Pored navedenoga, vrše se pripreme za postavljanje opreme puta koja je definisana projektom (zvučne barijere, odbojne ograde, SOS sistem, ITS sistem, horizontalna i vertikalna signalizacija…).

Do sada su na dionici autoputa Johovac (Tovira) – Rudanka (Kostajnica) ugrađene sljedeće količine materijala i radova:

 1. Preko 3.490.500 m3 ugrađeno nasipa
 2. Preko 230.550 m3 iskopano zemlje
 3. Preko 31.500 m3 ugrađeno betona
 4. Preko 6.000 m izbušeno šipova
 5. Preko 4.100 t ugrađeno armature 
 6. Preko 13.500 m postavljeno cijevi unutrašnje odvodnje
 7. Preko 100.000 m3 ugrađeno tampona
 8. Preko 80.000 m2 ugrađeno cementne stabilizacije
 9. Preko 80.000 m2 asfaltirano prvog i drugog sloja asfalta

U narednom periodu će se radovi na izgradnji autoputa, uz očekivanu povoljnu epidemiološku situaciju i povoljne meteorološke uslove, dodatno ubrzati povećanjem kapaciteta koje izvođač posjeduje.Nadzor nad radovima vrši zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “KREBS + KIEFER International GmbH (Germany) & GEING Krebs und Kiefer International & others ltd. (Sjeverna Makedonija)”.

Prethodne novosti