+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Brza cesta Okučani – granica BiH / faza 2, dionica: petlja „Novi Varoš“ – most na Savi: Intenzivni radovi na objektima i na trasi

08.08.2023.

Nakon borbe s izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima, radovi na izgradnji brze ceste granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, dionica: Okučani – granica Bosne i Hercegovine, 2. faza: trasa brze ceste od km 4+620,00 do km 8+694,17, ubrzano se nastavljaju.

Trenutno su intenzivni radovi na izgradnji mosta „Rukavac Strug“ ukupne dužine L=169,40 metra.  Ranije je izveden čitav donji ustroj mosta, a u toku su radovi na naguravanju čelične rasponske kostrukcije desnog (zapadnog) objekta. Montažu elemenata rasponske konstrukcije izvodi preduzeće „Delta MM Steelix“ iz Siska. U narednom periodu biće izvedeno naguravanje  čelične rasponske kostrukcije lijevog (istočnog) objekta, kao i izrada armiranobetonske kolovozne ploče mosta, zbog čega je na gradilište dopremljena i montirana Peri VCC rešetkasta oplata.

Na mostu „Kanal nova Sava“, u toku su radovi na izgradnji donjeg ustroja mosta. Od ukupno šesnaest stubova, sedam ih je izvedeno u cijelosti, dok je upornjak U9 izveden do visine prsnog zida, odnosno izvedeno je:

  • 13 armiranobetonskih naglavnih ploča pilota-šipova;
  • 12 armiranobetonskih stubova, prečnika d=2 m;
  • 7 armiranobetonskih naglavnih greda stubova.

Istovremeno, u  toku je dopremanje na gradilište čeličnih rasponskih nosača za lijevu (istočnu) stranu mosta „Kanal nova Sava“ od preduzeća „Metaling“ iz Jajca. Materijal za proizvodnju 3.800 tona čelične konstukcije u cijelosti je naručen, a do sada smo u Jajce dopremili 61% potrebnog čelika. U narednom periodu će biti završena izgradnja donjeg ustroja mosta, čija je ukupna dužina L=523,40 m.

Na nadvožnjaku „Novi Varoš“, ukupne dužine L=70,70 m, izvedeni su svi armiranobetonski piloti-šipovi sa naglavnim pločama, dok su stubovi i upornjaci u fazi izvođenja.

Najveći obim radova zauzima izrada nasipa trase od miješanog materijala. Do sada je na trasi dužine L=4,07 km ugrađeno 450.913,24 m3 materijala, koji potiče iz kamenoloma „Trnava“ (Bosna i Hercegovina) i iz kamenoloma „Kamen Psunj“ (Republika Hrvatska). U nasip trase potrebno je ugraditi još 232.296,76 m3 miješanog materijala. Radi veće efikasnosti i brže ugradnje, materijal iz kamenoloma „Trnava“ se na gradilište doprema preko novog međudržavnog mosta na Savi kod Gradiške.

Na gradilištu je angažovano oko 240 radnika čija struktura i broj varira u zavisnosti od vrste poslova. Najveći dio ih dolazi iz Integral inženjeringa, što uključuje oko 10% zaposlenih iz okolnih mjesta.

Prethodne novosti