Investitor:  Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
Ponuđena vrijednost radova: 122,2 miliona KM ili 62,5 miliona €
Izvođač radova: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) JV „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši i GD „Granit“ d.d. Skopje
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “KREBS + KIEFER International GmbH (Germany) & GEING Krebs und Kiefer International & others ltd.“ (Skoplje)
Model ugovora: Žuti FIDIC
Finansiranje: Kredit EBRD  i grant Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Trans-evropski koridor 5c predstavlja glavnu transportnu rutu u Bosni i Hercegovini od sjevera ka jugu. Povezuje Budimpeštu (Mađarska) sa jadranskom lukom Ploče (Hrvatska). Unutar Bosne i Hercegovine, ukupna dužina Koridora 5c je oko 335 km.

Autoput na Koridoru 5c na teritoriji Republike Srpske od Doboja do Vukosavlja će biti izgrađen u dužini od 46,6 kilometara. Predviđeno je da se čitava dionica autoputa izgradi kroz četiri projekta (ugovora) od koji će dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) biti izgrađena prva.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu,  izabran, zajedno sa firmom Granit a.d. (Skoplje), za glavnog izvođača radova na ovom projektu.

Predmet ugovora je bila izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova:

  • na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l= 6,36 km, sa svim pratećim elementima;
  • na izgradnji petlje Rudanka (Kostajnica) T-oblika sa objektima  i sistemom za naplatu putarine;
  • na izgradnji petlje Johovac (Tovira) tipa truba ukupne dužine l= 6,3 km;
  • na izgradnji 18 objekta koji uključuju: 2 vijadukta, 8 mostova, 4 podvožnjaka i 4 prolaza;
  • na postavljanju savremene telekomunikacione instalacije za upravljanje saobraćajem na autoputu;
  • na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme;
  • na postavljanju objekata za zaštitu od buke;
  • na odvodnji trase autoputa i regulacijama riječnih tokova;
  • na izmještanju elektro instalacija, te
  • na instalaciji rasvjete.