+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Dovodni tunel za HE Dabar: Aktivne pripreme za novu fazu radova

19.02.2021.

Nakon što je 26. jula 2020.godine izvršen proboj tunela između napadnih mjesta NM3 i NM4, nastavljeni su radovi na iskopu tunela između napadnih mjesta NM1 i NM2. U ovom trenutku ukupna neprekino iskopana dužina tunelske cijevi iznosi  l = 10.797,5 m, dok je za iskop preostalo još l = 1.427,5 m.

Obzirom na odmaklu fazu radova na iskopu tunelske cijevi odvijaju se intenzivne pripreme za  izradu njezine armirano betonske obloge, što predstavlja novu fazu radova na ovom projektu.

U vezi s tim kupili smo dva kompleta metalnih hidrauličnih oplata za izradu sekundarne obloge tunela od proizvođača „CEKA“ (Ankara, Turska). Svaki komplet oplate, dužine od po l = 12m, sastoji se od dva dijela: (1) oplata podnožnog svoda i (2) oplata gornjeg lučnog svoda – “kalota”.
U toku je isporuka oplata na gradilište tunela, koja se vrši specijalnim vangabaritnim transportima.

Po prispjeću svih elemenata, oplate će biti kompletirane na lokacij Vodostana (izlazni portal tunela), nakon čega će montirane oplate biti „uvučene“ u tunel. Početna pozicija izrade sekundarne obloge udaljena je oko 4 km od portala. Transport oplata na početnu poziciju će izvršiti firma specijalizovana za ovu vrstu poslova. Za transport će se koristiti niskonoseće prikolice kojima se može upravljati sa oba kraja. U prvom koraku će biti transportovana jedna oplata podnožnog svoda sa kojom će biti urađene tri do četiri kampade. U narednim koracima biće uvežene dvije kalote, te druga oplata podnožnog svoda. Na ovaj način će sekundarna obloga biti građena u dva smijera istovremeo (prema ulaznoj i prema izlaznoj strani tunela) u koracima dužine od po l = 12 m, što znači da će biti potrebno izvršiti nešto više od 1.000 koraka (premještanja oplata).

Nova faza radova će zahtijevati i ugradnju znatno veće količine betona nego do sada, zbog čega je, pored postojeće betonare “Simem” Eagle 2500 Star, kapaciteta 80 m3/h, kupljena i na gradilište tunela isporučena nova betonara, “Semix” Turkmobil 100S4, kapaciteta 100 m3/h.

Očekujemo da će ove dvije betonare, zajedno sa mobilnim drobilišnim postrojenjem, u potpunosti zadovoljiti potrebe za izradu sekundarne obloge dovodnog tunela HE Dabar u dužini od l = 12.125,00 m, kao i eventualne buduće potrebe za betonom kod izrade HE Dabar I drugih objekata u sistemu Gornji horizonti.

Zbog uobičajeno visokih voda u zimskom periodu, radovi  na izradi ulazne građevine preko koje će se voda iz akumulacije “Pošćenje” uvoditi u dovodni tunel su u prekidu i biće nastavljeni nakon povlačenja vode.

 

 

Video: Proboj između napadnih mjesta NM3 i NM4

 

Prethodne novosti