+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji aktuelni projekti

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i izvođenje istražno projektantskih radova u toku izgradnje (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

Investitor: „Mješoviti holding „“ERS““ – MP a.d. Trebinje ZP „“Hidroelektrane na Trebišnjici““ a.d. Trebinje
Ugovorni sporazum br: 434-18/16 naš br. 287/16
Vrijednost: 131 milion KM ili 67 m EUR

Projekt korišćenja hidrosistema Trebišnjica se zasniva na izgradnji niza hidrotehničkih objekata (brane, akumulacije, otvoreni kanali, tuneli i hidroelektrane) kojima se vode kraških polja Istočne Hercegovine, kontrolisano koriste za navodnjavanje, kontrolu poplava i proizvodnju električne energije. Za proizvodnju električne energije planirana je izgradnja 7 hidroelektrana i 6 akumulacionih bazena u sistemu.

Do sada su izgrađene 4 hidroelektrane, koje koriste vodu iz akumulacionog  bazena “Bileća”: HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina. One su sukcesivno ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. (HE Trebinje II).

Preostale 3 hidroelektrane pripadaju podsistemu  “Gornji horizonti”  i to: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW).

Podsistem  „Gornji horizonti“, obuhvata korišćenje voda na pravcu Gatačko polje-rijeka Zalomka-Nevesinjsko polje-Dabarsko polje-Fatničko polje-akumulacija Bileća. U ovaj sistem se u konačnoj etapi uvodi dio voda sjeverozapadnog dijela Nevesinjskog polja.

HE Dabar je prva hidroelektrana na području Gornjih horizonata, koja će biti izgrađena.

Dovodnim tunelom, dužine 12.125 m, dovodi se voda iz akumulacije Pošćenje do HE Dabar. Dovodni tunel prolazi kroz dvije različite geološke sredine. Ulazna građevina je smještena uz korito Zavidolske rijeke i oko 3,5 km je udaljena od brane Pošćenje. Na ulaznoj građevini predviđena je rešetka i zatvarač za zatvaranje tunela za potrebe kontrole i održavanja. Za izvođenje radova na tunelu predviđena su dva napadna rova (Straževica, dužine 830 m i Vodostan, dužine 295 m).

Ugovoreni su sljedeći radovi:

A. IZGRADNJA ULAZNE GRAĐEVINE, RADNOG PLATOA, KOMANDNE SOBE I PRISTUPNOG PUTA
Ulazna građevina;
Radni plato: P=336,10m2 asfaltiran (AB11s i BNS32 d=5+10 cm) na nasipu, oko platoa je čelična ograda h=1,12m, hidrantska mreža l= 290,00m DN100;
Komandna soba: mašinska oprema, hidromehanička oprema vodozahvatne građevine, elektro oprema;
Pristupni put: l=279,00m š=5,00m, tampon d=45cm i asfalt d=15cm;

B. DOVODNI TUNEL dužine l= 12.125,00m podužnog nagiba i=2,139‰; kružni prečnik svijetlog otvora D = 4,6m dužine 7.853,00m i potkovičastog presjeka l= 4.272,00m visine iskopa 5,20m ;  gradi se novom austrijskom metodom

C. PRISTUPNI TUNELI
-tunel Straževica: pravolinijski l=651,57m, nagib iskopa i=7,54%, potkovičastog oblika visine 5,5m ;
-tunel Vodostan: pravolinijski l=91,00m, nagib iskopa i=2,139promila, kružnog oblika prečnika 5,2m

D. TEHNIČKO OSMATRANJE

E. ISTRAŽNO-PROJEKTANTSKI RADOVI u toku izgradnje