+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Izgradnja male hidroelektrane „Bočac 2“ – građevinski radovi (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

Investitor: MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad
Predmet ugovora: Izvođenje građevinskih radova
Vrijednost projekta: 19,3 miliona KM ili 9,9 m EUR
Finansiranje: Iz domaćih sredstava
Nadzor: Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d. Beograd (Srbija)

O projektu:

Elektrana je izgrađena u lijevom boku profila rijeke Vrbas, paralelno sa pružanjem riječne doline i postojećim magistralnim putem E-661. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni kanali sa prelaznom dionicom, mašinska zgrada i odvodna vada. 

Iznad dovodnih kanala i na vrhu mašinske zgrade formirani su platoi za montažu i pristup.