+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Izgradnja / rekonstrukcija Opštinskog i Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli (Federacija BiH, Bosna i Hercegovina)

Naziv ugovora: Izgradnja / rekonstrukcija Opštinskog, Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ugovor br. 2017/393-673
Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija
Izvođač: Konzorcijum „Integral Inženjering ad – Integra Inženjering doo“
Ugovor br: 2017/393-673
Vrijednost ugovorenih radova: 8,47 miliona KM ili 4,33 miliona EUR
Nadzor: Safege Bosnia doo, Sarajevo

Opis projekta:

Izvršena je rekonstrukcija postojećeg objekta Opštinskog i Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, koji se nalazi u centru Tuzle. Izvršene su intervencije na funkcionalnoj reorganizaciji kompletnog objekta. U jednom dijelu objekta se nalazi Kantonalni sud, spratnosti Po+Pr+1+2+3+4+5+6, a u drugom dijelu Kantonalno tužilaštvo spratnosti Po+Pr+1+2+3+4. Izvršena je ugradnja lifta i adaptacija postojećih stepeništa, kancelarija i sudnica. Ispred glavnih ulaza u ove dvije funkcionalno i prostorno razdvojene institucije, izvedena je nadstrešnica, koja obezbjeđuje komformniji pristup ovim ulazima. Ukupna neto površina rekonstruisanog objekta iznosi 4.600 m2.

Izgrađena je nova zgrada Opštinskog sudau Tuzli, na mjestu prethodno uklonjenog Doma armije. Spratnost objekta je Po+Pr+1+2. Zgrada ima recepciju, jednu veliku sudnicu, 3 srednje sudnice i 2 male sudnice, kancelarije za rad sudija i njihovih pomoćnika, moderni arhiv površine 500 m2, savremene policijske prostorije za smještaj pritvorenih osoba, kao i liftove. Ukupna neto površina objekta iznosi 5.529,35 m2.

Radovi su uključivali:

  • građevinske radove,
  • građevinsko-zanatske radove,
  • postavljanje električnih instalacija,
  • postavljanje mašinskih instalacija,
  • instalacije vodovoda i kanalizacije i
  • izradu projekta izvedenog stanja.

Radovi na rekonsturkciji postojećeg objekta su izvedeni fazno, bez prekida njegovog korištenja od strane korisnika.