+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Izgradnja zaštitne galerije na kosini c6 na autoputu E80, Prosek-Crvena reka, LOT 2: Bancarevo-Crvena reka jn. br. 1.3.3/19 (Srbija)

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 14,9 miliona KM ili 7,6 miliona EUR

Opšte o projektu:

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).

Izgradnja autoputa E80: Niš – Dimitrovgrad (granica Bugarske) se realizuje pod nazivom Projekat “Istok”.

Izvođač radova na dionici Bancarevo – Crvena Reka je bio JV “Aktor & Terna” (Grčka).

Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izgradnju zaštitne galerije kod tunela Bancarevo radi trajne stabilizacije klizišta kod tog objekta.

Opis rješenja i radova:

Poslije analize mogućih rješenja za sanaciju kosine br. 6, imajući u vidu visinu usjeka, zaključeno je da je najbolje rješenje izgraditi zaštitnu konstrukciju u vidu zasute galerije. Zaštitna konstrukcija treba da bude veoma kruta i dovoljno čvrsta da nosi nadsloj nasipa od h=6,0m iznad krovne ploče. Nasip je predviđen kao trajni nasip kojim se stabilizuje brdo. Ovo rješenje usvojeno je na dijelu kosine od km 28+478,00 do km 28+643,00, na ukupnoj dužini od L=165,0m.

Zaština galerija fundirana je na bušenim šipovima Ф =2.000 mm, dužine L=16.0 na međusobnom razmaku od 2.5 i 3.0 m. Šipovi su povezani naglavnim gredama dimenzija b/d=2.30/1.0m, koje se betoniraju u dva takta, dužine L=165,0m.  Iznad naglavnih greda predviđena je izrada krovne konstrukcije od monolitne ploče od betona MB30 debljine d=1.30 m sa rasponom od L=13,1m i 14,7m u zoni portala tunelske cijevi. Preko krovne ploče predviđena je hidro izolacija sa zaštitnim slojem za pad.  Kako je galerija predviđena da bude otvorena na jednom dijelu, šipovi koji se buše na tom dijelu kasnije se obrađuju i pretvaraju u trajne stubove. Sa unutrašnje strane ka brdu predviđena ja obloga od prskanog betona koja se nanosi u više slojeva debljine oko d=5,0 cm.   U nivou iznad kolovozne konstrukcije do visine od oko 1,0 m predviđena je izrada parapetnog zida debljine d=30 cm.   Nasipanje galerije predviđeno je u središnoj zoni sa konstantnom visinom od oko 6,0 m iznad krovne ploče i promjenjljivom visinom u zoni od galerije ka brdu.

Sadržaj radova:

  • izrada 132 armirano-betonska šipa Ф = 2.000 mm;
  • izrada naglavnih greda potporne konstrukcije;
  • izrada  armirano-betonskih platna između šipova;
  • izrada monolitne betonske krovne ploče;
  • izrada obloge od prskanog betona;
  • nasipanje galerije zemljom.