+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Izvođenje dijela radova na stabilizaciji klizišta u zoni usjeka br. 4 od km 878+675 do km 879+200, faza II u sklopu projekta izgradnje autoputa E75, dionica: Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina LOT 1: put i mostovi od Grdelice do tunela Predejane (Srbija)

07.04.2020.

Investitor: JP “Putevi Srbije” Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d.
Vrijednost radova: 26,5 miliona KM ili 13,5 miliona EUR

Opšte o projektu:

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore).
Integral inženjering a.d. je bio glavni izvođač radova na dionici Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle.
Izvođač radova na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane je bilo Zajedničko preduzetništvo (JV) AZVI SA (Španija) i TADDEI SpA (Italija).
Zbog posebno složenih uslova, investitor je dodijelio Integral inženjeringu izvođenje dijela radova na sanaciji Usjeka 4 na dionici Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: Put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane.<

Cilj projekta je  stabilizacija gornjih dijelova usjeka iznad postojeće potporne konstrukcije od mikrošipova polazeći od stacionaže na km 878+675 do km 879+200.

Projektno rješenje i sadržaj radova:

U okviru ovog projekta definisano je tehničko rješenje koje se sastoji od rasterećenja iskopom iza postojeće konstrukcije od mikrošipova uz istovremenu zaštitu iskopanih etaža i izradu zaštitnih konstrukcija od šipova prečnika Ø1500 mm.

Rasterećenje iskopom predviđeno je u nekoliko etaža visine od oko 10 m u nagibu 1:1,2 odnosno 1:1,5, odozgo na dole. Između svake dvije etaže predviđena je platforma širine od oko 4,0 do 5,0 m a na svakoj platformi nalazi se kanal za odvođenje površinskih voda sa kosine.

Na licu svake kosine koja se iskopa predviđene su trajne mjere za lokalnu stabilizaciju. Ove mjere predstavljaju fleksibilni sistemi koju čine čelične ili kompozitne mreže sa dvostrukom ulogom za nosivost i sprječavanje površinske erozije. Mreže se pričvršćuju za površinu pomoću SN ankera prečnika Ø=25 mm ili pomoću IBO ankera prečnika Ø=32 mm.

Dužina ankera je 9,00 m,12,0 m ili 15,0 m u zavisnosti od stepena degradiranosti. Raspored ankera je na rasteru 3,0 x 3,0 m, i to u cik-cak rasporedu.

Pored toga, ovim projektom definisana je izrada dvije zaštitne konstrukcije od šipova prečnika Ø1500 mm. Ove konstrukcije raspoređene su na platformama iza potpornog zida.

Prva konstrukcija od šipova predviđena je na drugoj bermi odozdo. Sastoji se od dva reda šipova u cik cak rasporedu sa naglavnom pločom dimenzija 500/120 cm iznad šipova. Osovinski razmak šipova je 3,0 m u poprečnom i 6,0 m u podužnom pravcu. Druga konstrukcija je predviđena na četvrtoj bermi odozdo i sastoji se od jednog reda šipova na osovinskom razmaku od 3,0 m sa naglavnom gredom dimenzija 200/120 cm iznad šipova. Obe konstrukcije su predviđene kao betonske konstrukcije od klasičnog betona marke C25/30 armirane sa armaturom B500B.

Prethodne novosti