+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

Investitor: Javno preduzeće ”Autoputevi Republike Srpske”
Broj ugovora: Ugovor br. RS/EIB-2012/W
Predmet ugovora: Projektovanje i građenje autoputa Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor (km 0+000 do km 35+300) 
Tip ugovora: FIDIC, žuta knjiga
Vrijednost projekta: 445,6 miliona KM (227,8 m €)
Finansiranje: Evropska investiciona banka (EIB)
Nadzor nad projektom: JV “KuK Consulting South Eastern Europe GmbiH” (Njemačka) i H.P. “Gauf ING” (Njemačka)

Autoput Banja Luka – Doboj povezuje autoput Gradiška – Banja Luka (E 661) sa budućim autoputem na Koridoru 5c. On je arterija tranzitnog transporta sa pozitivnim uticajem na poslovne i trgovačke aktivnosti u regionu.

Projekat izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj  je izveden kroz dva lota (ugovora): sekcija Prnjavor – Doboj (2012-2016) i sekcija Banja Luka – Prnjavor (2014-2018).

Projekat je uključivao projektovanje i izvođenje radova:

 • na izgradnji dionice autoputa ukupne dužine l=33,5 km, sa svim pratećim elementima,
 • na izgradnji petlje na autoputu sa objektima za naplatu putarine,
 • na izgradnji centra za održavanje i naplatu putarine,
 • na izgradnji pratećeg uslužnog objekta (odmorište),
 • na izgradnji 63 objekta koji uključuju, pored ostalih:  1 veliki most ( l = 340 m) i 6 manjih mostova; 3 velika vijadukta ( l = 449 m, l = 400 m i l = 146 m) i 4 manja vijadukta; 9 nadvožnjaka; tunel, podvožnjake, prolaze za životinje,
 • na izgradnji lokalnih i servisnih saobraćajnica ukupne dužine l=24 km,
 • geomehaničke radove,
 • na izmiještanju elektro instalacije,
 • na elektroenergetskom napajanju objekata za naplatu putarine, pratećeg uslužnog objekta i  tunela,
 • na rasvjeti petlje,
 • na postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.