+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji aktuelni projekti

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa na koridoru 5c kroz Republiku Srpsku od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo 2

Investitor: Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
Ponuđena vrijednost radova: 214,5 miliona KM ili 109,7 miliona €
Izvođač radova: Integral inženjering a.d. Laktaši
Nadzor: „IRD Engeneering“ (Italija)
Model ugovora: Žuti FIDIC
Finansiranje: Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Opšte o projektu:

Trans-evropski koridor 5c predstavlja glavnu transportnu rutu u Bosni i Hercegovini od sjevera ka jugu. Povezuje Budimpeštu (Mađarska) sa jadranskom lukom Ploče (Hrvatska). Unutar Bosne i Hercegovine, ukupna dužina Koridora 5c je oko 335 km.

Autoput na Koridoru 5c na teritoriji Republike Srpske od Doboja do Vukosavlja će biti izgrađen u dužini od 46,6 kilometara. Predviđeno je da se čitava dionica autoputa izgradi kroz četiri projekta (ugovora). Izgradnja prve od četiri dionice od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) je počela 2019. godine, a izvođač je Zajedničko Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) JV „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši i GD „Granit“ d.d. Skoplje.

Projektovanje i izgradnja autoputa na obilaznici oko Doboja je druga od četiri dionice koja će biti izgrađena na koridoru 5c u Republici Srpskoj. Ova dionica će povezati sjeverni završetak autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa dionicom autoputa Johovac-Rudanka, koja je u izgradnji, te će provesti autoput zapadno od grada Doboja.

Integral inženjering a.d. je veoma ponosan što je, na veoma zahtjevnom međunarodnom tenderu izabran za glavnog izvođača radova na ovom projektu.

Predmet ugovora i osnovni sadržaj radova:
Predmet ugovora je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji autoputa u ukupnoj dužini od 5,6 km, sa svim povezanim lokalnim putevima i sljedećim glavnim objektima:

  • dvocijevni tunel Putnikovo Brdo 1 dužine 1,6 km,
  • dvocijevni tunel Putnikovo Brdo 2, dužine 700 m,
  • most Rudanka preko rijeke Bosne, dužina 326 m,
  • vijadukt Putnikovo Brdo dužine 288 m,
  • nadvožnjak Prisade, dužine 94,2 m.

Projekat podrazumijeva i projektovanje i izgradnju potpornih zidova i konstrukcija za zaštitu kosina, savremene telekomunikacione instalacije za upravljanje saobraćajem na autoputu, radove na postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme, postavljanje objekata za zaštitu od buke, radove na odvodnji trase autoputa i regulacijama riječnih tokova, izmiještanje elektro instalacija,te  instalacije rasvjete.