+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Regulacija korita rijeke Janje u opštini Ugljevik

07.04.2020.

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija
Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) „Integral inženjering a.d.-Integra inženjering d.o.o.“
Vrijednost: 5,25 mil. KM ili 2,69 mil EUR
Nadzor: Ipsa Institut d.o.o, Sarajevo

O projektu:

Projekat obuhvata regulaciju rijeke Janje u ukupnoj dužini of 3,75 km i uređenje ušća potoka koji se ulivaju u rijeku Janju duž njezine lijeve obale. Najznačajnija pritoka na ovom dijelu rijeke Janje je potok Laketnica.
Stabilno korito rijeke Janje će se postići izgradnjom poprečnog presjeka korita na način da može prihvatiti stogodišnje visoke vode, kao i zaštitom korita od dalje erozije i destabilizacije.

Prethodne novosti