+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Ubrazani radovi na željezničkoj pruzi Dugo Selo-Križevci (Hrvatska)

26.04.2019.

Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji novog kolosjeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci (Hrvatska)  su intenzivni i izvode se na kompletnoj dionici u dužini od 36,38 km. Radovi teku planiranom dinamikom. Na gradilištu je angažovano preko 260 lica i 150 radnih mašina i sredstava.

Prilikom uvođenja Integral Inžinjeringa u posao, kašnjenje na projektu je bilo 310 dana. Angažovanjem dodatnih sredstava, ljudstva i novom tehnologijom izvođenja radova taj zaostatak će biti prepolovljen.

Integral Inženjering izvodi radove na donjem stroju željezničke pruge, na izgradnji objekata na pruzi ( 13 mostova, 7 pothodnika, 81 propust ), na denivelisanim ukrštanjima sa prugom ( 11 nadvožnjaka, 1 podvožnjak ) i na izradi servisnih cesta duž cijele trase.

Moderna dvotračna željeznička pruga na dionici Dugo Selo – Križevci je dio jedinstvene transevropske transportne mreže TEN-T ( transportni koridor RH-2 ) na kojoj će se moći postizati projektvane brzina do 160 km/h.

Prethodne novosti