+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Uspješnih prvih dvanaest mjeseci (dionica autoputa Banja Luka – Prnjavor)

25.11.2015.

Nakon isteka prvih dvanest mjesesci od početka projekta,  sa zadovoljstvom konstatujemo da se radovi  na izgradnji autoputa  Banja Luka – Doboj, dionica Banja Luka – Prnjavor  odvijaju prema planiranoj dinamici. Riječ je o saobraćajnici dužine 35,3 kilometra, na kojoj će biti izgrađeno 52 objekata i to 20 mostova, 18 nadvožnjaka, 7 vijadukta, 6 podvožnjaka i jedan tunel.

Intenzivno se izvode pripremni zemljani radovi i vrši se nasipanje na čitavoj dionici.

Preko rijeke Vrbas gradi se most dužine 340 metra. Ovo je najsloženiji je objekat na autoputu Banja Luka – Prnjavor i nalazi se na trećem kilometru autoputa. Radovi se izvode od lijeve prema desnoj obali rijeke metodom postepenog naguravanja rasponske konstrukcije. Kada bude završen, most će činiti dvije međusobno odvojene vozne trake.

Na samom početku trase autoputa gradi se vijadukt “Mahovljani” dužine 400 metara  vijadukt „Laktaši 2“ dužine 450 metara.

Nadzor nad radovima vrši konzorcijum koji čine JV  “Krebs + Kiefer Eastern Europe GmbH” (Njemačka) i H.P. “Gauf  Ingenieure – JBG” (Njemačka).

Prethodne novosti