+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

HE Dabar: radovi na glavnom tunelu

11.07.2017.

Radovi na iskopu pristupnog tunela Straževica u dužini od 652 metra uspješno su završeni, nakon što je 09.10.2016. godine izvedena prva bušotina na ovom tunelu. Glavnina radova se odvijala tokom zime i proljeća zbog čega su se izvođači susretali sa očekivanim izazovima – naglašeno visokim podzemnim vodama zimi i brojnim kavernama. Međutim, uz dobru organizaciju, upornost i stručnu radnu snagu sve prepreke su uspješno savladane, a ova važna faza projekta je privedena kraju.

Nakon iskopa pristupnog tunela Straževica pristupilo se iskopu glavnog tunela ukupne dužine od 12,25 km. Iskop se istovremeno vrši sa tri napadne tačke. Prema trenutnom stanju iskopano je 400 m glavnog tunela.

Pristupni tunel Straževica zajedno sa glavnim dovodnim tunelom predstavlja ključne objekte u sistemu Gornji Horizonti.

Više o projektu na: http://integral.ba/aktuelni-projekti/#1460621202971-e4fce6b7-17a0

 

Prethodne novosti