+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Dovodni tunel za HE Dabar: Izvedeni radovi u 2022. i planirani radovi u 2023. godini

07.02.2023.

Tokom 2022.godine izvođeni su radovi na iskopu tunelske cijevi, na izradi sekundarne armirano-betonske obloge i na izradi ulazne građevine u tunel

1) Nakon što je 26. jula 2020.godine izvršen proboj tunela između npadnih mjesta NM3 i NM4, nastavljeni su radovi na iskopu tunela između napadnih mjesta NM1, NM2 i NM5. Tokom 2022. godine izvršen je iskop tunelske cijevi ukupne dužine L = 493,20 m, od čega: NM1 ( l = 231,60 m), NM2 (l = 241,60 m) i NM5 (l = 20,00 m). Pored toga, izveden je otvoreni iskop tunela od st.0+830 do st.0+930, dužine l = 100,00 m.
U ovom trenutku ukupna neprekidno iskopana dužina tunelske cijevi iznosi  l = 11.825,00 m, dok je za iskop preostalo još l = 300,00 m. 

2) Tokm 2022.godine izrađeno je l = 6.047,00 m sekundarne armirano-betonske obloge. Za ove radove korišćena su dva kompleta metalnih hidrauličnih oplata. Svaki komplet oplate, dužine od po l = 12,00 m, sastoji se od dva dijela: (1) oplata podnožnog svoda i (2) oplata gornjeg lučnog svoda – “kalota”. 
Ukupno je tokom 2021. i 2022. godine izrađeno l = 8.047,00 m sekundarne obloge tunela, a preostalo je za izradu još l = 4.078,00 m.
Tokom radova u ovoj godini koristićemo tri kompleta metalnih hidrauličnih oplata.

3) Tokom 2022.godine na ulaznoj građevini su izvođeni betonski radovi, i to: betoniranje prelivnog dijela zahvata, betoniranje ploče ulazne građevine na koti h = 834,60 m, betoniranje ploče na koti h = 842,00 m, betoniranje kosog čeonog zida, betoniranje nizvodnog zida, betoniranje bočnih zidova, betoniranje trougaonih zidova na krilnim zidovima ulazne građevine.
Počeli su i radovi na izradi nasipa radnog platoa ulazne građevine i pristupnog puta.

Plan za 2023.godinu je:

  • da se nastave i završe radovi na iskopu preostalih l = 300,00 m tunela, od st. 0+508,5 do 0+808,5;
  • da se nastave radovi na izradi preostalih l = 4.078,00 m sekundarne obloge;
  • započeti radove na injektiranju betoniranog dijela tunela, na dionici od st. 4+314 do 12+114;
  • završiti radove na ulaznoj građevini, radnom platou i pristupnom putu, te instalirati elektro i mašinsku opremu.

 

 

Video: Proboj između napadnih mjesta NM3 i NM4

 

Prethodne novosti