+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Završena izgradnja autoputa E 75 na Koridoru 10 u Srbiji Lot 5: putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle

13.09.2018.

Integral inženjering je 30.6.2018. godine, zajedno sa svojim partnerima, uspješno završio radove na ovom veoma zahtjevnom i složenom projektu.
Izgradnja puteva i mostova na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle je najveći posao koji je Integral inženjering  do sada realizovao na teritoriji Republike Srbije.

Osnovni podaci o Projektu:

 • Broj ugovora: CORRX.E75.EIB.PACK2.LOT5.ICB od 29.04.2013 god.
 • Investitor: Koridori Srbije d.o.o.
 • Nadzorni organ: Louis Berger (Francuska)
 • Izvođač radova: Udruženo preduzetništvo Integral inženjering a.d., Interkop Mišar d.o.o. i Prijedorputevi a.d.

Kratak opis izvedenih radova:
Dužina izgrađenog autoputa je L=6,75 km. Trasa autoputa je najvećim dijelom smještena na desnoj obali rijeke Morave, dok naselje Džep obilazi lijevom obalom od  km 887+800  do km 890+200.

Na dijelu autoputa od km 886+275 do km 887+200 izvedeno je izmještanje postojeće željezničke pruge u dužini od 980 m.

Na trasi autoputa je izvršeno izmještanje optičkog kabla i izvedena su tri zida za zaštitu od buke u ukupnoj dužini od 692 m.

Složeni topografski uslovi, naročito u poprečnom smislu, zahtijevali su projektovanje velikog broja inženjerskih objekata i konstrukcija – mostova, konstukcija za zaštitu kosina, galerija, zaštitnih i potpornih zidova.

Na dionici autoputa od 6,75 km izvedeno je sedam mostova: Seliški potok, Južna Morava 1, Južna Morava 2, vijadukt Momin kamen, Kučajska dolina, Sokolica i vijadukt Koznička reka.

Ukupna dužina mostova je 2.540 m ili po 1.270 m za svaku kolovoznu traku.

Zaštita kosina Mrtvica 1, Mrtvica 2 kao i kosina od PR121 do PR152 je izvedena teškom stabilizacijom kosine, sistemom roštilja armirano – betonskih greda u kombinaciji sa geotehničkim sidrima, krutim ankerima i torkretiranjem kosine na ukupnoj dužini trase od 1.520 m i ukupne površine 32.430 m2.

Na dijelu trase je izvršeno  etažiranje kosine miniranjem i zaštita kosine različitim tipovima mreža, IBO ankerima i zaštitnim barijerama: površina prekrivena zaštitnim mrežama je 145.000 m2, a broj IBO ankera (dužine 1,5m – 12m) je 6.970 komada.

U zoni Mominog kamena su izvedeni  lijevi zaštitni zid sa zaštitnom barijerom i desni potporni zid, koji je djelimično fundiran na šipovima prečnika Ø1200mm.

Kratak pregled obima radova:

 • iskop u materijalu različitih kategorija: 1.643.264,68 m3
 • izrada nasipa: 524.518,67 m3
 • izrada odvodnje: 6.747,12 m
 • ugradnja BNS: 195.513,68 m2
 • ugradnja asfalt-betona: 24.238,42 m2
 • ugradnja SMA: 111.069,49 m2
 • ugradnja betona: 149.789,55 m3, od čega prednapregnutog betona 9.258,86 m3
 • ugradnja armature: 11.181.092,00 kg
 • ugradnja užadi za prednaprezanje: 480.293,44 kg
 • ugradnja šipova Ø800 mm: 5.946,27 m
 • ugradnja šipova Ø1000 mm: 1.395,27 m
 • ugradnja šipova Ø12000 mm: 7.997,80 m
 • ugradnja šipova Ø1500 mm: 2.089,22 m
 • ugradnja prednapregnutih sidara:  52.144,00 m

Prethodne novosti