+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Licence

REPUBLIKA SRPSKA

 • MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
  Licenca za građenje objekata visokogradnje; niskogradnje; hidrogradnje; instalacija jake  i slabe struje; elektroenergetskih postrojenja; telekomunikacija i automatike; termomehanike; instalacija grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije; mašinskih postrojenja i metalnih konstrukcija u građevinarstvu.
  Važi do 21.10.2023. godine
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
  Licenca za drumski prevoz stvari
  Važi do 28.03.2029. godine
 • MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
  Licenca za izvođenje rudarskih radova u površinskoj eksploataciji nemetaličnih mineralnih sirovina koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala, tehničkog građevinskog kamena, ukrasnog kamena, pijeska i šljunka, proizvodnju opekarsko – keramičkih materijala ili kreča, punila u industriji i transport.
  Važi do 21.05.2023. godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRBIJA

 • MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
  Rješenje za izvođenje radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda, za putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (I131G2) i za izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove i tunele) za državne puteve prvog i drugog reda (I132G1)
  Važi do 01.5.2022. godine
#1 CIVIL CONSTRUCTION COMPANY IN B&H
#1 GRAĐEVINSKA KOMPANIJA U BIH