+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

TOP MENADŽMENT…

…SA VIZIJOM I ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM ČINE:

Maja Praštalo, Zamjenik direktora bez ograničenja ovlaštenja
Tamara Regodić Stanković, Zamjenik direktora bez ograničenja ovlaštenja
Dragan Jevtović, Izvršni direktor za tehničke poslove
Vlajko Nikolić, Izvršni direktor za mehanizaciju
Zdravko Praštalo, Izvršni direktor za stabilna postrojenja i proizvodnju građevinskog materijala
Olivera Lasica, Izvršni direktor za finansijske poslove
Nikola Radovanović, Izvršni direktor za marketing
Biljana Mandić, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Maja Praštalo, Direktor, Poslovna jedinica “Integral” Sarajevo
Mitar Vuković, Direktor, Ogranak Integral inženjering Niš
Mirjana Čomić, Direktor, Integral inženjering d.o.o. Beograd
Damjan Kralj, Direktor, Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje

#1 CIVIL CONSTRUCTION COMPANY IN B&H
#1 GRAĐEVINSKA KOMPANIJA U BIH