+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

KRATAK OSVRT

Akcionarsko društvo Integral Inženjering (Integral Inženjering) iz Laktaša osnovano je 1989. godine. Integral Inženjering je regionalni lider u oblasti niskogradnje u kojoj, kao i u oblasti hidrogradnje, godinama uspješno posluje gradeći impozantne strukture i objekte od vitalnog društvenog i ekonomskog značaja. Za nama su kilometri i kilometri izgradjenih puteva i autoputeva, tunela, mostova, viadukata, pasarela, vodovoda, te mnogi objekti specijalne namjene i značaja, kao što su aerodromi, helidromi, olimpijski i bazeni za rekreaciju, granični prelazi, fabrike vode i hidrotehnički objekati, te sanitarne deponije. Veoma smo ponosni na svoje poslovne rezultate, na naše zadovoljne klijente i partnere, kao i na reprezentativne infrastrukturne objekte, te vrhunske ljudske i materijalnno-tehnološke resurse koji sve to omogućavaju.

Osnovna djelatnost Integral Inženjeringa podrazumjeva sve vrste radova u građevinarstvu od izrade projektne dokumentacije i konsaltinga do nadzora i izvođenja radova na vrlo složenim objektima. Sa timom iskusnih inženjera i modernom opremom, prateći savremena dostignuća u nauci i tehnologiji, Integral Inženjering je u stanju da realizuje veoma složene i zahtjevne projekte.

Značajniji poslodavci u proteklom periodu bili su:

 • Svjetska banka
 • Evropska Unija, Delegacija Evropske komisije u BiH
 • Evropska agencija za rekonstrukciju
 • NATO/SFOR
 • USAID
 • Korporacija Parsons Delaware INC
 • Roughton International
 • World Vision
 • Ministarstvo bezbjednosti BiH
 • Ministarstvo komunikacija i transporta BiH
 • Javna korporacija Željeznice BiH
 • Vlada Crne Gore, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
 • „Koridori Srbije“d.o.o.
 • “Putevi Srbije” d.o.o.
 • „Građevinska direkcija Srbije“ d.o.o.
 • Javno preduzeće “Hrvatske ceste”
 • “HŽ Infrastruktura” d.o.o.
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
 • Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske
 • Ministarstvo odbrane Republike Srpske
 • Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
 • Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“
 • Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske
 • Javno preduzeće „Aerodromi Republike Srpske“
 • „Željeznice Republike Srpske“ a.d.
 • Ministarstvo finansija Federacije BiH, Carinska uprava
 • Javno preduzeće “Ceste Federacije BiH” d.o.o.
 • Grad Banja Luka
#1 CIVIL CONSTRUCTION COMPANY IN B&H
#1 GRAĐEVINSKA KOMPANIJA U BIH