Investitor: Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“
Ugovorena vrijednost: 302 miliona KM ili 154,4 miliona €
Izvođač radova: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) JV „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši,  „Srbijaautoput“ d.o.o. Beograd i Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka”
Nadzor: “Radis” d.o.o. Istočno Sarajevo
Model ugovora: Žuti FIDIC


Dionica autoputa Rača – Bijeljina je sastavni dio budućih autoputeva Rača – Bijeljina – Brčko – Vukosavlje i autoputa Beograd – Sarajevo. Sa jedne strane ona se nastavlja na dionicu autoputa Kuzmin – Sremska Rača sa mostom preko rijeke  Save (dio autoputa Beograd – Sarajevo), a sa druge strane na buduću dionicu Bijeljina-Brčko.

Kad bude izgrađena, dionica Rača – Bijeljina će na kvalitetan način povezati Semberiju sa Republikom Srbijom, a kao dio šire mreže autoputeva omogućiće bolje povezivanje mreže autoputeva unutar Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova dionica će dodatno rasteretiti grad Bijeljina I okolna naselja od tranzitnog saobraćaja, ubrzaće prelazak granice, te će pružiti nove mogućnosti za razvoj privrede i preduzetništva.

Integral inženjering a.d je veoma ponosan što je, zajedno sa partnerima, izabran za glavnog izvođača radova na ovom projektu.

Sadržaj radova:

Predmet ugovora je izrada projektne dokumentacije i izgradnja dionice autoputa ukupne dužine l=21,00 km, sa svim povezanim lokalnim putevima i sljedećim glavnim objektima, instalacijama i radovima:

  • petlja Bijeljina Sjever sa naplatnom stanicom;
  • čeona naplatna stanica na početku dionice;
  • baza za održavanje;
  • odmorište;
  • postavljanje savremene telekomunikacione instalacije za upravljanje saobraćajem na autoputu;
  • postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme;
  • postavljanje objekata za zaštitu od buke;
  • izgradnja sistema odvodnje trase autoputa i regulacija riječnih tokova;
  • izmještanje elektro instalacija, te
  • postavljanje instalacije rasvjete.