+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Autoput Banja Luka – Prnjavor: Premošten Vrbas

25.05.2016.

Na autoputu Banjaluka – Doboj, dionica Banjaluka – Prnjavor, odvijaju se intezivni radovi na izgradnji 11 projektovanih objekata i na izgradnji trase autoputa.

Rijeka Vrbas je premoštena. Na mostu Vrbas, tehnologijom naguravanja, postavljeno je svih 19 segmenata desnog, uzvodnog mosta, dok je na lijevom, nizvodnom mostu završena jedna trećina radova.

Početkom maja, zbog radova na izgradnji vijadukta Mahovljani (l = 400 m), zatvorena je za saobraćaj petlja Mahovljani. Do sada je urađeno 11 od 28 polja raspona, kao i najveći dio radova na donjem stroju objekta (šipovi, naglavne grede, stubovi).

Radovi na vijaduktu Laktaši 2 (l = 450 m) se odvijaju planiranom dinamikom. Završen je najveći dio radova na donjem stroju te su počeli radovi na gornjem stroju objekta. Ovaj objekat se gradi tehnologijom montaže predhodno izvedenih prednapregnutih nosača na stubove konstrukcije.

Pored navedenih objekata, u toku je i izgradnja nadvožnjaka Malkići, Predragovići, Bundale, Mihajlovići, te mostova Crkvena 1, Sikimića potok 2, Sobanjske rijeke i Dabraka.

Duž trase budućeg autoputa u toku je izrada posljednjeg sloja nasipa, kao i formiranje sljedećeg sloja zemljanih radova – posteljice. Takođe, izvode se i radovi na iskopu usjeka, formiranju kosina nasipa i usjeka, humuziranje i zatravljivanje istih.

Do sada je ukupno iskopano nešto više od 1.000.000 m3 usjeka i nasuto više od 1.500.000 m3 nasipa.

 

Prethodne novosti