+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

HE Dabar: Radovi na dovodnom tunelu (2019)

14.11.2019.

Tokom čitave 2019. godine nastavljeni su intenzivni radovi na iskopu dovodnog tunela za buduću hidroelektranu Dabar (L = 12,20 km) u hidrotehničkom sistemu Gornji horizinti.

Radovi su istovremeno izvođeni na četiri napadna mjesta u dvije i tri smjene. Na radovima je angažovano do 250 radnika dnevno, kao i moderna mehanizacija.

Stanje izvedenog iskopa prema napadnim mjestima (NM) je sljedeće:

 • NM1 (iz pravca ulazne građevine):   l =    251 m;
 • NM2 (uzvodno od pristupnog tunela Straževica):  l = 2.015 m;
 • NM3 (nizvodno od pristupnog tunela Straževica): l = 3.104 m;
 • NM4 (uzvodno od pristupnog tunela Vodostan):   l = 2.423 m;

 • UKUPNO: L = 7.793 m

Tokom prethodnih godina iskopana su i dva pristupna tunela: Straževica (l=652 m) u srednjem dijelu dodovdnog tunela i Vodostan (l=91 m) na završnoj strani dovodnog tunela. Na početnoj i završnoj strani dovodnog tunela iskopani su pristupni portali.

Tokom zimskog perioda radovi će biti nastavljeni smanjenim intenzitetom zbog  visokih podzemnih i površinskih (procjednih) voda, koje svake godine plave dijelove gradilišta. Radovi na NM1 će biti obustavljeni u vremenu od kraja novembra 2019. godine do proljeća 2020. godine. Radovi na  NM2 i NM3 će biti nastavljeni u otežanim uslovima i uz sporije napredovanje nego u ljetnim uslovima, dok na NM4 ne očekujemo značajnije probleme izazvane dotokom vode u tunel.

Tehnološki, predviđeno je spajanje iskopanih dijelova tunela u dvije tačke proboja:

 • između NM1 i NM2: preostalo još l = 2.005 m iskopa;
 • između NM3 i NM4: preostalo još l = 2.326 m iskopa.]

Proboj između NM3 i NM4 se očekuje u junu 2020. godine, nakon čega će uslijediti izrada betonske obloge tunela na tom dijelu.
Vrijeme proboja između NM1 i NM2 će biti uslovljeno dužinom prekida radova u zimskom periodu zbog poplava.

Na pravcu iskopa dovodnog tunela preovlađuju krečnjačke stijene različitog sastava i karakteristika. Pored toga, tokom radova nailazimo na brojne kaverne koje su zapunjene glinom i kamenom. Kaverne zahtijevaju izvođenje dodatnih radova i izvođenje složenijih oblika podgrada. (Kaverne su podzemni kraški oblici koji nastaju proširivanjem pukotina u krečnjaku hemijskim djelovanjem vode.)

Osnovne karakteristike dovodnog tunela za buduću HE Dabar:

 • dužina l= 12.216,00 m
 • nadmorska visina početka tunela H=813,00 m
 • nadmorska visina završetka tunela H=787,06 m
 • podužni nagib i=2,139‰;
 • kružni prečnik svijetlog otvora D=4,6 m na dužini l=7.853,00 m
 • potkovičast presjek visine iskopa H=5,20 m na dužini l= 4.272,00m;
 • gradi se novom austrijskom metodom.

Prethodne novosti