+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Hidroelektrana “Bočac 2” svečano puštena u rad

03.10.2018.

Dana 04.10.2018.g. svečano je puštena u rad novoizgrađena hidroelektrana “Bočac 2”.

Hidroelektrana “Bočac 2”, instalisane snage 8,67MW, izgrađena je  na kompenzacionom bazenu (malom jezeru) hidroelektrane “Bočac”, između njegove lijeve obale i regionalnog puta Jajce-Banja Luka.

Hidroelektrana “Bočac 2” ima višestruki značaj za privredu opštine Mrkonjić Grad, ali i za stabilnost ukupnog sistema elektroprivrede Republike Srpske.

Integral inženjering je izveo građevinske radove na ovom objektu.


O projektu:

Investitor: MH “Elektroprivreda Republike Srpske”, ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad
Nadzor: Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d. Beograd
Izvođač građevinskih radova: Integral inženjering a.d.
Vrijednost radova Integral inženjeringa: 19,3 miliona KM ili 9,87 m EUR


Sadržaj i obim radova:

Objekti su projektovani u lijevom boku profila, na prostoru između saobraćajnice i prelivnih polja, a orijentisani su u nizu, paralelno sa pružanjem riječne doline i postojećom saobraćajnicom magistralnog puta M16. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni kanali sa prelaznom dionicom, mašinska zgrada, odvodna vada. Iznad dovodnih kanala i na vrhu mašinske zgrade formiraju se platoi za montažu i pristup.

Ulazna građevina MHE je sastavljena iz dva ulazna polja, koja se nastavljaju dovodnim dionicama kojima se voda dovodi do turbina. Ulazna građevina je opremljena rešetkama za zadržavanje nečistoća, čistilicom rešetke, tablastim zatvaračima, opremom za detekciju začepljenja rešetke i opremom za mjerenje gornjeg nivoa. Izlazna građevina, odnosno sifon svake turbine, je opremljena jednodjelnim tablastim zatvaračem.

Pored ovih radova, projekat je obuhvatio i izgradnju pristupne saobraćajnice, instaliranje mašinske i hidromehaničke opreme, ugradnju termotehničke instalacije, elektro-opreme i instalacije, kao i tehničko osmatranje i geodetsko obilježavanje.

Kratak pregled najvažnijih radova:

  • iskop u materijalu različitih kategoria: 30.000 m3
  • ugrađeno betona: 15.000 m3
  • ugrađeno armature: 1 200 000 kg
  • ukupna površina upravne zgrade: 540 m2
  • nova saobraćajnica na magistralnom putu M16: 250 m

Prethodne novosti