+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Izrada projekta za izvođenje i izgradnja petlje „Sopot“ na autoputu E80 Niš – Dimitrovgrad (Srbija)

09.04.2020.

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 4,27 miliona KM ili 2,18 miliona EUR

Opšte o projektu:

Petlja „Sopot“ se nalazi na poddionici Staničenje – Sarlah (autoput E80 Niš – Dimitrovgrad), koja je puštena u upotrebu početkom 2019. godine. Kad bude izgrađena, petlja će prevesti državne puteve Niš-Pirot i Knjaževac-Pirot preko autoputa E80.

Na ovaj način biće ostvarena najkraća i najbrža veza Bele Palanke i Pirota sa parkom prirode Stara planina, manastirom Temska i Knjaževcem, čime se daje podsticaj razvoju turizma i opštem napretku staroplaninskih sela i gravitirajućih dijelova Istočne Srbije.

Sadržaj radova:

Radovi uključuju izrada projekta za izvođenje i izgradnju trokrake denivelisane petlje na ukrštanju autoputa E80, Niš – Dimitrovgrad, poddionica Staničenje – Sarlah sa državnim putem IIA br.259 (Knjaževac – Pirot) i državnog puta IIA br.221 (Niš – Pirot).

U okviru projekta biće izgradjen nadvožnjak ukupne dužine L=104,90 m, sa četiri raspona l=26.35 + 26.10 + 26.10 + 26.35 metra. Konstrukciju nadvožnjaka čine prefabrikovani prednapregnuti nosači I-profila visine 1 metar. Nadvožnjak se temelji na šipovima Ø=1500 mm.

Projekat pored izgradnje nadvožnjaka i pristupnih saobraćajnica obuhvata i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, kao i radove na elektro instalacijama.

Prethodne novosti