+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

MHE „Bočac 2“: Izgradnja donjeg odvodnog kanala – nastavak.

24.05.2016.

Na gradilištu male HE „Bočac 2“ privodi se kraju izgradnja nasipa (zagat) koji treba da onemogući prodiranje vode u građevinsku jamu. Završetkom nasipa biće stvoreni uslovi za otvaranje građevinske jame čija će se najdublja tačka nalaziti na 14 metara ispod nivoa rijeke Vrbas. Otvaranjem građevinske jame počeće radovi na temeljenju odvodnog kanala i prostora za mašinsko odjeljenje.

Do sada su završeni pripremni radovi koji su se sastojali od sidrenja i stabilizacije padine prema magistralnom putu M16 (Banja Luka – Jajce), izgradnje pomoćne kolovozne trake kojom se sada odvija saobraćaj, uklanjanja starog i izgradnje privremenog komandnog objekta.

Zbog izvođenja navedenih i drugih radova i dalje traje izmjenjeni režim odvijanja saobraćaja na dijelu magistralnog puta M 16 (Banja Luka – Jajce) pored gradilišta male HE “Bočac 2”.

Vozači se upozoravaju na oprez i na strpljenje.

Investitor projekta izgradnje male HE „Bočac 2“ je Zavisno preduzeće „Hidorelektrane na Vrbasu“, koje posluje u okvirima Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.

Više o projektu: https://integral.ba/aktuelni-projekti/

Prethodne novosti