+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Autoput E75 (poddionica Caričina Dolina – tunel Manajle) u republici Srbiji: polaganje asfalta

09.11.2017.

Projektnim rješenjem kolovoza osnovne trase autoputa predviđeno je polaganje ukupno tri sloja asfalta ukupne debljine 20 cm i to:

-dva noseća asfaltna sloja od bitumeniziranog agregata BNS 22sA (d=2x8cm);
-habajući sloj od skeletnog mastiks asfalta SMA 11s (d=4cm).

Kolovoznu konstrukciju mostova u trupu osnovne trase autoputa čine  dva sloja asfalta ukupne debljine 8 cm i to:

-zaštitni sloj hidroizolacije, odnosno izravnavajući sloj od asfalt betona AB11 (d=4cm);
-habajući sloj od skeletnog mastiks asfalta SMA 11s (d=4cm).

Asfaltiranje osnovne trase autoputa počelo je 12.10.2017.g. polaganjem prvog nosećeg sloja BNS 22sA. Asfaltirnja mostova počelo je 19.09.2017.g. polaganjem zaštitnog sloja hidroizolacije, odnosno izravnavajućeg sloja AB11.

Zaključno sa 31.10.2017.g. ugrađeno je 7.800 tona asfalta u trasu autoputa (asfaltirano je 2,5 km lijeve i desne kolovozne trake), dok je na betonske konstrukcije mostova položeno 2.140 t asfalta (asfaltirano je 17.800 m2 mostova).

Preostalo asfaltiranje prvog sloja BNS i kompletnog drugog sloja BNS na osnovnoj trasi, kao i preostalog izravnavajućeg sloja na mostovima predviđeno je do kraja 2017. godine.

Habajući sloj SMA 11s (4cm) biće položen 2018. godine, kada se ispune potrebni i zahtjevani tehnički uslovi.

Integral inženjering je 23.10.2017.g. na teritoriji opštine Vladičin Han pustio u pogon novo postrojenje za proizvodnju asfalta renomiranog proizvođača „Ammann“ (Švajcarska). Vrijednost postrojenja je 1,5 mil. evra. Radi se o modernoj proizvodnoj liniji čija tehnologija zadovoljava sve ekološke standarde i zahtjeve, kako u Republici Srbiji, tako i u EU. Pored integrisanog sistema upravljana, ovo postrojenje posjeduje i vlastitu laboratoriju za kontrolu kvalitete asfalta.

Po završetku radova na aktuelnom projektu, postrojenje za proizvodnju asfalta, kao i ranije instalirano postrojenje za proizvodnju betona, će nastaviti sa proizvodnjom za potrebe lokalnog tržišta uz zapošljavanje 50-100 radika.

 

Prethodne novosti