+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Regulacija korita rijeke Janje u opštini Ugljevik

15.06.2020.

Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija
Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) „Integral inženjering a.d.-Integra inženjering d.o.o.“
Nadzor:  Ipsa Institut d.o.o,  Sarajevo
Ugovorena vrijednost radova: 5,25 mil. KM ili 2,69 mil EUR
Završetak radova: 31.5.2020.godine

O projektu:

Uređenje korita rijeke Janje jedan je od najznačajnijih projekata na području opštine Ugljevik. Projekat je fiinansiran sredstvima Evropske unije iz programa IPA 2014, koji se odnosi na specijalne mjere zaštite od poplava u Bosni i Hercegovini.

Projektom je izvršena regulaciju rijeke Janje od postojećeg regulisanog korita kod Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“, pa do mosta za Stari Ugljevik, u ukupnoj dužini of 3,75 kilometra. Korito je dimenzionisano tako da sigurno prihvati stogodišnje visoke vode. Iznad nivoa stogodišnjih velikih voda izvršeno je nadvišenje nasipom od 0,80 metara, zbog  čega u budućnosti neće dolaziti do  plavljenja okolnog zemljišta.

Po obliku, za normalni profil korita predviđen je dvostruki trapez sa širinom u dnu od 12 metara. Propratni nasip je promjenljive visine od 0,80 – 1,70 metara, te širine krune nasipa od 5 metara. Popločavanje kosina vodotoka izvršeno je šestougaonim betonskim prizmama i armirano-betonskom oblogom.

Realizacijom projekta su stvorene pretpostavke za razvoj sportsko-rekreativnih i drugih urbanih sadržaja duž toka rijeke Janje u opštini Ugljevik.

Sadržaj i obim najvažnijih izvedenih radova:

1.Iskop i odvoz viška materijala na deponiju – 240.000,00 m3 u rastresitom stanju
2. Nasipanje:
– lomljeni kamen 15˂d˂30 cm – 28.000,00 m3
– izgradnja nasipa duž regulisanog toka – 24.000,00 m2
3. Izradnja armirano-betonskih elemenata nasipa:
– beton MB30 – 12.000,00 m3 – armatura RA Ø8,12,14,16,18 – oko 550,00 t
4. Polaganje geotekstila 200 gr/m2 – 77.000,00 m2
5.Izrada betonske obloge minor korita – 25.000,00 m2
6.Polaganje betonske šestougaone prizme – 4.400,00 m2
7. Izgradnja tri objekta ušća sporednih tokova u regulaciju
8.Izgradnja tri objekta zaobalnih voda sa žabljim poklopcima

 

Prethodne novosti