+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Završena izgradnja kanala kroz Fatničko polje

21.09.2018.

Dana 08.11.2018. godine uspješno su završeni radovi na izgradnji kanala kroz Fatničko polje.

Otvoreni kanal kroz Fatničko polje je hidrotehnički objekat u hidroenergetskom sistemu Gornji horizonti u slivu rijeke Trebišnjice. Kanal  spaja već izgrađene tunele Dabarsko polje-Fatničko polje i Fatničko polje-akumulacija Bileća. Namijenjen je za prevođenje vode bez gubitaka između budućih hidroelektrana HE Dabar i HE Bileća. Voda koja se energetski obradi u HE Bileća će se uvoditi u akumulaciju „Bileća“ i dalje koristiti u postojećim hidroelektranama HE Trebinje I, HE Trebinje II, HE Dubrovnik i PHE Čapljina – sukcesivno su ulazile u pogon počevši od 1965. godine (HE Dubrovnik) do 1981. godine (HE Trebinje II). Na ovaj način će se značajno povećati i proizvodnja električne energije u ovim hidroelektranama.

Osnovni podaci o projektu:

Investitor: Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na
Trebišnjici“ a.d. Trebinje
Nadzor: Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje
Izvođač: Konzorcijum (grupa izvođača)  „Integral Inženjering a.d.-Laktaši i Prijedorputevi
a.d.-Prijedor“
Vrijednost: 8 miliona KM ili 4,1 m EUR

Kratak sadržaj i opis radova:

Izgradnja kanala kroz Fatničko polja izvedena je u dvije dionice.

Dionica 1 (l =2.086 m):
-Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 10 m i nagiba kosine 1:1,5.  Izgradnja AB MB30 obloga debljine 20 cm izvedena je u kampadama od 5 m. Dionica je dimenzionisana na proticaj Qmax=121,50 m3/s, što predstavlja maksimalni kapacitet tunela Fatnica – Bileća.

Dionica 2 (l = 491 m):
-Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika širine dna kanala 7 m i nagiba kosine 1:1,5.  Izgradnja AB MB30 obloga debljine 20 cm izvedena je u kampadama od 5 m. Dionica je dimenzionisana na proticaj Qmax=93,00 m3/s.

-Na stacionaži 2+752,23 km kanal je preko betonskog praga slapišta spojen sa izlazom iz tunela Dabar-Fatnica. Slapište je ukupne dužine 26 m, sa početnom prelaznom dionicom dužine 8 m. Njegova širina u dnu je 5 m, a nagibi bočnih strana su 1,7:1.

-Na ovoj dionici je izgrađen most preko kanala raspona 27,40 m.

 

Prethodne novosti