+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Autoput na Koridoru 5c – obilaznica Doboj: Dobar napredak radova

03.08.2023.

Nakon što je 26.11.2021. godine svečano obilježen početak radova na izgradnji autoputa na obilaznici kod Doboja (Koridor 5c), Integral inženjering uspješno i u skladu sa dinamičkim planom izvodi radove na ovom zahtjevnom projektu:

  • Na mostu „Kostajnica“ preko rijeke Bosna završeni su radovi na bušenju šipova i izradi stubova, nagurana je lijeva (uzvodna) rasponska konstrukcija i u toku je naguravanje desne (nizvodne) rasponske konstrukcije. Most je projektovan kao upravna dvojna AB prednapregnuta kontinualna konstrukcija sa 9 raspona 30 + 7×38 + 30=326,00 m. Rasponska konstrukcija je projektovana kao sandučasti AB presjek, koja se izvodi metodom postepenog naguravanja. Za završetak mosta biće potrebno utrošiti preko 16.000 m3 betona i 1.829.453,00 kg armature.
  • Na dijelu trase izmedju mosta „Kostajnica“ i ulaznog portala tunela „Putnikovo brdo 1“ vrše se iskopi, buše se šipovi za stabilizaciju visokih kosina i vrši se bušenje SN ankera čitavom dužinom.
  • Na tunelu „Putnikovo Brdo 1“ u toku je priprema ulaznog portala i priprema za početak iskopa sa te strane. Na izlaznom portalu se vrši paralelan iskop na obe tunelske cijevi.
  • Na dijelu trase izmedju izlaznog portala tunela „Putnikovo brdo 1“ i vijadukta „Putnikovo brdo“ završavaju se radovi na nasipu, iskopu i stabilizaciji kosina.
  • Na vijaduktu „Putnikovo Brdo“ izvode se radovi na izradi stubova na oba objekta i na pripremi platoa za postavljenja teške skele za potrebe izrade rasponske konstrukcije. Rasponska konstrukcije vijadukta je tzv „π“ prednapregnuta betonska ploča ( »double ribbed slab« ) koja se radi fazno, tehnologijom u oplati na skeli, polje po polje. U statičkom smislu konstrukcija je kontinuirani nosač preko 8 polja. Rasponi polja su: 30 + 6×38 + 30 = 288 m. Glavni nosač je kontinualna greda „π“ poprečnog presjeka visine h = 2,00 m. Za završetak vijadukta „Putnikovo brdo“ biće potrebno utrošiti preko 5.500 m3 betona i 623.536,00 kg armature

Povoljni vremenski uslovi utiču na to da se radovi izvode veoma dobrom dinamikom i u skladu sa planom rada.

Na gradilištu je angažovano preko 250 radnika i savremena mehanizacija.

Video: Video: Iskop tunela Putnikovo brdo 1

Prethodne novosti