+387 (0)51 337 401
 • YouTube
 • YouTube

Dovodni tunel za HE Dabar: Izvršen proboj između napadnih mjesta 3 i 4

04.08.2020.

U nedjelju, 26. jula 2020.g. oko 10 časova, izvršen je proboj tunela između napadnih mjesta NM3 i NM4. Ovaj, u inženjerskom smislu, veoma važan događaj je označio fizičko spajanje tunelske cijevi čiji je iskop vršen iz pravca pristupnog tunela “Straževica” u dužini od l = 3.995,5 m sa tunelskom cijevi čiji je iskop vršen iz pravca “Vodostan” u dužini od l = 3.857,0 m.

Dužina iskopane tunelske cijevi nizvodno od pristupnog tunela “Straževica” iznosi l = 7.852,5 m, a uzvodno od njega iznosi  l =2.282,0 m, što čini ukupnu neprekino iskopanu dužinu tunelske cijevi od  l = 10.134,5 m.

Iskop tunelske cijevi ovako velike dužine je građevinski podvig vrijedan pažnje i poštovanja u širem smislu.  Da bi se ostvario, radovi su istovremeno izvođeni na četiri napadna mjesta, u dvije i tri smjene, uz svakodnevno angažovanje do 250 radnika i specijalizovane građevinske mehanizacije.

Stanje izvedenog iskopa prema napadnim mjestima (NM) na dan 26. jul 2020.g. je sljedeće:

 • NM1 (iz pravca ulazne građevine):   l =    275,5 m;
 • NM2 (uzvodno od pristupnog tunela Straževica):  l = 2.282,0 m;
 • NM3 (nizvodno od pristupnog tunela Straževica): l = 3.995,5 m;
 • NM4 (uzvodno od pristupnog tunela Vodostan):   l = 3.857,0 m;

 • UKUPNO: L = 10.410,0 m

Aktuelni radovi:

Nastavlja se iskop preostalog dijela tunela između NM1 i NM2 u dužini od l = 1.715 m, a slijedi izrada armirano betonske obloge na iskopanom dijelu tunelske cijevi.

U toku su radovi na izradi armirano betonske konstrukcije ulazne građevine preko koje će se voda iz akumulacije “Pošćenje” uvoditi u dovodni tunel.

Nakon što je 31. jula 2020.godine zavren zemljani iskop za ulaznu građevinu, otpočeli su armiračko-betonerski radovi u sljedećem predviđenom obimu:

 • ugradnja betona (MB30 ,V4, M100) – oko 7.000 m3,
 • ugradnja armature – oko 530 t.                                                                 

Osnovne karakteristike dovodnog tunela za buduću HE Dabar:

 • dužina l= 12.216,00 m
 • nadmorska visina početka tunela H=813,00 m
 • nadmorska visina završetka tunela H=787,06 m
 • podužni nagib i=2,139‰;
 • kružni prečnik svijetlog otvora D=4,6 m na dužini l=7.853,00 m
 • potkovičast presjek visine iskopa H=5,20 m na dužini l= 4.272,00m; 
 • gradi se novom austrijskom metodom.

Prethodne novosti