+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Međudržavni most na Savi kod Gradiške: ispitivanje probnog opterećenja

30.05.2022.

U periodu 23-26.5.2022. godine Institut IGH a.d. Zagreb izvršio je ispitivanje probnog opterećenja konstrukcije mosta, koji je izveden kao čelični sandučasti most preko tri raspona L=128 + 170 + 128 = 426 m sa osloncem na dva upornjaka. Sredina glavnog otvora je raspona L=170 m.

Cilj ispitivanja je utvrđivanje ponašanja mosta pri testnom opterećenju u odnosu na projektom propisano opterećenje, te u vezi s tim, određivanje sposobnosti mosta za preuzimanje projektom predviđenih opterećenja.

Ispitivanje je uključilo statičko i dinamičko ispitivanje konstrukcije mosta.

  1. Statičko ispitivanje

Statičko ispitivanje je ispitivanje krutosti rasponske konstrukcije mosta pod statičkim opterećenjem. Statičko opterećenje je ostvareno simetričnim, te nesimetričnim pozicioniranjem kamiona na rasponsku konstrukciju. U okviru statičkog ispitivanja konstrukcije mosta izvršena su sljedeća mjerenja:

  • Mjerenje vertikalnih pomaka prilikom statičkog kamionskog opterećenja, modifikovanom metodom geometrijskog nivelmana visoke tačnosti u sredini svakog raspona, te na svim ležajevima.
  • Mjerenje zaostalih vertikalnih pomaka nakon rasterećenja na istim mjernim mjestima

B. Dinamičko ispitivanje

Dinamičko ispitivanje je mjerenje oscilacija konstrukcije mosta prilikom dinamičke pobude, a u cilju utvrđivanja osnovnih dinamičkih parametara konstrukcije (vlastitih frekvencija i prigušenja). U okviru dinamičkog ispitivanja izvršena su sljedeća mjerenja:

  • Mjerenje vlastitih frekvencija i prigušenja rasponske konstrukcije u tački na sredini mosta, a na osnovu izmjerene funkcije odziva rasponske konstrukcije uslijed dinamičke pobude (prelaska kamiona preko prepreke na kolniku mosta).
  • Mjerenje dinamičkog koeficijenta na srednjem rasponu uslijed pobude prelaska punog kamiona (mase 30 – 35 tona), pri brzinama od 30 do 70 km/h.

Riječ je o posljednjem ispitivanju prije tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole.

Prethodne novosti