+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Izgradnja dionice: Okučani – granica Bosne i Hercegovine / I faza: most na granici preko rijeke Save (Hrvatska, Bosna i Hercegovina)

Investitor: Javno preduzeće “Hrvatske ceste” (Zagreb) i Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Izvođač: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture – JV) „Integral Inženjering a.d., Đuro Đaković Montaža d.o.o. i Zagreb-Montaža d.o.o
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture – JV), KREBS + KIEFER Eastern Europe GmbH (Njemačka), Institut IGH dd (Zagreb)
Vrijednost: 49,9 miliona KM (23,5 miliona EUR)

Opšti podaci:

Međudržavni most na rijeci Savi zapadno (uzvodno) od Gradiške je dio evropskog priključnog transverzalnog putnog pravca E-661 koji povezuje Split sa Banjalukom, Viroviticom i Balatonom, odnosno već izgrađeni autoput Banja Luka – Gradiška (pušten u upotrebu 2013. godine) sa budućom brzom cestom granica – Okučani – Virovitica – Balaton.
Izgradnja mosta je dio ukupnih radova na izgradnji funkcionalne putne cjeline na dionici granica – Okučani, koja, pored ostalog uključuje autoput punog profila na strani Republike Srpske (BiH), četverotračnu brzu cestu na strani Republike Hrvatske, dva odvojena granična prelaza i prilazne puteve. Po završetku radova, ova putna cjelina će omogućiti brži promet ljudi i roba, omogućiće nesmetano i efikasno obavljanje poslova kontrolnim organima, te će omogućiti normalano odvijanje života u, sada propterećenoj, Gradišci. Konstrukcija rasponskog sklopa je kontinuirani čelični jednoćelijasti čelični sanduk sa dva nagnuta hrpta i obostranim konzolama, Projektovana dužina mosta iznosi L = 462,25 m, a širina iznosi Bv=22,60 m.

Sadržaj radova:

  • izgradnja konstrukcije rasponskog sklopa raspona L=128,00+170,00+128,00=426,0 m I širine Bv=22,60 m.-izgradnja dionice brzog puta na teritoriji Republike Hrvatske, dužine l =50,79 m i dionice auto-puta Gradiška – Banja Luka (Mahovljani), dužine l =411,54 m na kojem će biti izgrađen i podvožnjak.
  • postavljanje savremenih telekomunikacionih instalacija za upravljanje saobraćajem, postavljanje saobraćajne i plovne signalizacije, opreme puta, te javne rasvjete.