+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Završeni radovi na sanaciji usjeka 5 (Lot 1) u Grdeličkoj klisuri

01.09.2020.

Krajem avgusta 2020. godine, u ugovorenom roku, Integral inženjering je uspješno završio radove na novoj saniciji Usjeka 5 (LOT 1) na autoputu E75, dionica: Grdelica – Caričina dolina. 

Radovi su izvedeni prema novim projektnim rješenjima, u svemu prema pravilima struke i uz kontrolu stručnog nadzora. Redovna geodetska i inklinometarska mjerenja pokazuju da ne postoje dodatna pomjeranja tla i izvedenih konstrukcija, što ukazuje da je problem klizišta na ovoj lokaciji trajno rješen.

Sanacija Usjeka 5 je izvedena u dvije faze, od kojih je prva faza završena u oktobru 2018.godine, izgradnjom potporne konstrukcije K1 u dužini od 411,48 metara. 

U drugoj, upravo završenoj fazi, izgrađene su dvije potporne konstrukcije – K2 i K3. 

Potporne konstrukcije K2 i K3 sastoje se od dva reda, naizmjenično postavljenih, AB šipova ø 1500 mm. Šipovi su izvedeni na rastojanju od 4,50 m. Dužina šipova na konstrukciji K2 iznosi od 26,0 m do 36,0 m, a na konstrukciji K3 od 21,0 do 36,0 m. Za konstrukciju K2 ukupno je izveden 161 šip, dok je za konstrukciju K3 izveden 91 šip. Ukupna dužina potporne konstrukcije K2 prema iznosi L=363.70 m, dok dužina potporne konstrukcije K3 iznosi L=205,22 m.

Dodatna stabilnost potpornih konstrukcija K2 i K3 obezbjeđena je sa 863 trajna elektroizolovana geotehnička sidra (5Ø15,7 mm).


Nastavljaju se intenzivni i zahtjevni radovi na sanacijama Usjeka 2, 3 i 4 na istoj dionici pan-evropskog autoputa E75.

Prethodne novosti