+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Izvođenje dijela radova na novoj sanaciji usjeka 5 od km 879+350 do km 879+775 u sklopu projekta izgradnje autoputa E75, dionica: Grdelica (Gornje Polje) – Caričina dolina, LOT 1: put i mostovi od Grdelice do tunela Predajane (Srbija)

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Vrijednost radova: 69,6 miliona KM ili 35,6 m EUR

Krajem avgusta 2020. godine, u ugovorenom roku, Integral inženjering je uspješno završio radove na saniciji Usjeka 5 (LOT 1) na autoputu E75, dionica: Grdelica – Caričina dolina. 

Radovi su izvedeni prema novim projektnim rješenjima, u svemu prema pravilima struke i uz kontrolu stručnog nadzora. Redovna geodetska i inklinometarska mjerenja su pokazala da ne postoje dodatna pomjeranja tla i izvedenih konstrukcija, čime je problem klizišta na ovoj lokaciji trajno rješen.

Sanacija Usjeka 5 je izvedena u dvije faze, izradom tri potporne konstrukcije (zida) – K1, K2 i K3. 

Prva faza je završena u oktobru 2018.godine, izgradnjom potporne konstrukcije K1 u dužini od 411,48 metara.
Konstrukcija K1 se sastoji od 181 AB šipa  ø= 1.500 mm, dužine l = 16,18 i 20 m, raspoređenih u dva reda. Svi šipovi su povezani naglavnom gredom (pločom) debljine 1.2 m i širine 6.0 m. Na ploči je izveden zid visine 5.92 m sa konstraforima na svakih 2.25 m zida.
Stabilnost konstrukcije K1 je obezbjeđena ugradnjom 361 trajnog elektroizolovanog prednapregnutog sidra (8Ø15,2 mm), dužine l = 40.00 m. Sidra su postavljena u dva reda. U donjem redu na naglavnoj gredi šipova ugrađeno je 180 sidara na rasteru λ= 2.25 m. U gornjem redu na AB zidu ugrađeno je 181 sidro na rasteru λ= 2.25 m, tako da prolaze kroz kontrafore zida.

Druga faza je završena u avgustu 2020.godine, izgradnjom dvije potporne konstrukcije – K2 i K3

Potporne konstrukcije K2 i K3 sastoje se od dva reda, naizmjenično postavljenih, AB šipova ø 1500 mm. Šipovi su izvedeni na rastojanju od 4,50 m. Dužina šipova na konstrukciji K2 iznosi od 26,0 m do 36,0 m, a na konstrukciji K3 od 21,0 do 36,0 m. Za konstrukciju K2 ukupno je izveden 161 šip, dok je za konstrukciju K3 izveden 91 šip. Ukupna dužina potporne konstrukcije K2 prema iznosi L=363.70 m, dok dužina potporne konstrukcije K3 iznosi L=205,22 m.

Dodatna stabilnost potpornih konstrukcija K2 i K3 obezbjeđena je sa 863 trajna elektroizolovana geotehnička sidra (5Ø15,7 mm).