+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Završeni radovi na sudovima i tužilaštvu u Tuzli

11.02.2020.

Projekat izgradnje nove zgrade Osnovnog suda i i obnove postojeće zgrade Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli dio je paketa pomoći Evropske unije za izgradnju, obnovu i modernizaciju sudova u BiH u okviru podrške jačanja vladavine prava. U finansiranju prijekta učestvovale su i vlade Kraljevine Norveške i Tuzlanskog kantona.

Konzorcijum, koji su činili „Integral inženjering“ a.d. i „Integra inženjering” d.o.o., je zaključio ugovor sa Evropskom unijom, koju je predstavljala Evropska komisija, te je uspješno realizovao ugovorene radove u vremenu od 02.03.2018. godine do 31.12.2019. godine.

Objekat Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva u centru Tuzle je izgrađen 1962. godine. Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji objekta nije prekidano funkcionisanje ovih institucija. Izgradnja Opštinskog suda u Tuzli je zahtijevala prethodno uklanjanje ranijeg objekta sa lokacije, a nakon toga izgradnju i opremanje potpuno novog objekta.

U odnosu na prethodni period, Opštinski sud, Kantonalni sud i Kantonalno tužilaštvo u Tuzli  imaju daleko bolje uslove za rad. Prostor je izgrađen, uređen i opremljen u skladu sa najboljim evropskim standardima u oblasti pravosuđa.

Konzorcijumu „Integral inženjering“ a.d. i „Integra inženjering” d.o.o., ovo je drugi realizovani projekt sa Evropskom unijom, koju je predstavljala Evropska komisija, u oblasti paketa pomoći Evropske unije za izgradnju, obnovu i modernizaciju sudova u okviru podrške jačanja vladavine prava u BiH. Podsjećamo, prvi projekat ove vrste je realizovan u Banjaluci:

PODACI O PROJEKTU:

Naziv ugovora: Izgradnja / rekonstrukcija Opštinskog, Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ugovor br. 2017/393-673
Investitor: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija
Izvođač: Konzorcijum „Integral Inženjering ad – Integra Inženjering doo“
Vrijednost ugovorenih radova: 8,47 miliona KM ili 4,33 miliona EUR
Nadzor: Safege Bosnia doo, Sarajevo

Osnovni sadržaj radova:

Izvršena je rekonstrukcija postojećeg objekta Opštinskog i Kantonalnog suda i tužilaštva u Tuzli, koji se nalazi u centru Tuzle. Izvršene su intervencije na funkcionalnoj reorganizaciji kompletnog objekta. U jednom dijelu objekta se nalazi Kantonalni sud, spratnosti Po+Pr+1+2+3+4+5+6, a u drugom dijelu Kantonalno tužilaštvo spratnosti Po+Pr+1+2+3+4. Izvršena je ugradnja lifta i adaptacija postojećih stepeništa, kancelarija i sudnica. Ispred glavnih ulaza u ove dvije funkcionalno i prostorno razdvojene institucije, izvedena je nadstrešnica, koja obezbjeđuje komformniji pristup ovim ulazima. Ukupna neto površina rekonstruisanog objekta iznosi 4.600 m2.

Izgrađena je nova zgrada Opštinskog sudau Tuzli, na mjestu prethodno uklonjenog Doma armije. Spratnost objekta je Po+Pr+1+2. Zgrada ima recepciju, jednu veliku sudnicu, 3 srednje sudnice i 2 male sudnice, kancelarije za rad sudija i njihovih pomoćnika, moderni arhiv površine 500 m2, savremene policijske prostorije za smještaj pritvorenih osoba, kao i liftove. Ukupna neto površina objekta iznosi 5.529,35 m2.

Radovi su uključivali:

  • građevinske radove,
  • građevinsko-zanatske radove,
  • postavljanje električnih instalacija,
  • postavljanje mašinskih instalacija,
  • instalacije vodovoda i kanalizacije i
  • izradu projekta izvedenog stanja.

Prethodne novosti