+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Najvažniji završeni projekti

Projekat autoputa na Koridoru 10, Izgradnja autoputa E75, Dionica: Caričina Dolina – Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina – tunel Manajle, (Srbija)

Investitor: Koridori Srbije, d.o.o. Beograd
Broj ugovora: ICB br: CORRX.E75.EIB.PACK2-LOT5.ICB
Predmet ugovora: Izgradnja autoputa E75, dionica: Caričina Dolina-Vladičin Han, LOT 5: Putevi i mostovi na poddionici Caričina Dolina-tunel Manajle
Tip ugovora: FIDIC, žuta knjiga Vrijednost projekta: 105,2 miliona KM (53,8 m €)
Finansiranje: Evropska investiciona banka (EIB)
Nadzor: „Louis Berger“ (Francuska)

Koridor 10 je jedan od najvažnijih pan-Evropskih transportnih koridora koji prolaze kroz Srbiju. Program izgradnje Koridora 10 kroz Srbiju se provodi kroz četiri projekta koji se dijele na dionice, a one u lotove (ugovore). Nakon što bude završen, autoput će imati pozitivan uticaj na privredne i trgovinske aktivnosti u regionu, te će doprinositi regionalnom razvoju i povezivanju šireg prostora Balkana.

Zbog značaja ovog programa, velikog obima i vrijednosti radova, neke od vodećih međunarodnih građevinskih kompanija se takmiče na tenderima i izvode radove na Koridoru 10.

“Integral inženjering” a.d. je, zajedno sa svojim partnerima, veoma ponosan što je izabran za glavnog izvođača radova na poddionici caričina Dolina – tunel Manajle. Ova poddionica je jedna od najzahtjevnijih na autooputu na Koridoru 10 u Srbiji zbog toga što se radovi izvode u Grdeličkoj klisuri. Ovo je najvažniji i najveći projekat Integrala na zahtjevnom tržištu Srbije.

Radovi uključuju:

  • izgradnju kompletne dionice autoputa (l= 6,75 km), sa svim pratećim elementima: 7 mostova na trasi autuputa, 1 most na lokalnoj saobraćajnici, 1 željeznički most, 3 galerije, 28 propusta;
  • izmiještanje 1 km željezničke pruge, izmiještanje 1,3 km lokalnih puteva, te izmiještanje visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske mreže;
  • radove na regulaciji Južne Morave, rijeke Sokolice i Kozničke rijeke;
  • izgradnju telefonsko-komunikacione  kanalizacije i trafostanice;
  • radove na odvodnji puta;
  • nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i opreme za zaštitu od buke;
  • radove na uređenju okoline.